KRÍŽOVÉ VALIČKOVÉ LOŽISKOŠtruktúra a vlastnosti krížových valivých ložísk


Presné krížové valčekové ložiská ZYS sú

Vnútorná konštrukcia využíva vertikálne a krížové usporiadanie 90° valcových valcov, ktoré dokážu vydržať súčasne radiálne zaťaženie, obojsmerné zaťaženie pohonu a moment prevrátenia. 

V kombinácii s vysokou tuhosťou je možné ho aplikovať na spoje a rotačné časti priemyselných robotov, rotačné stoly obrábacích centier, rotačné časti manipulátorov, presné rotačné stoly, zdravotnícke zariadenia, meracie prístroje, stroje na výrobu IC atď.

Presné krížové valčekové ložiská ZYS majú tri konštrukčné typy: ložisko s klietkou, ložisko so separátorom a ložisko s plným doplnkom.  Typy klietok a separátorov sú vhodné pre nízky trecí moment a vysokorýchlostnú rotáciu a úplný doplnok je vhodný pre nízkorýchlostnú rotáciu a vysoké zaťaženie.

Presné krížové valčekové ložiská ZYS sú

Má sériu 7 štruktúr nasledovne .

CROSS ROLLER BEARING ZYS

​Skratky podľa typu výroby

 
CROSS ROLLER BEARING ZYS